Dla studentów i pracowników


O nas

Centrum Partnerstwa Wschodniego powołano 25 października 2012 roku przez Senat Uniwersytetu Opolskiego, jako kontynuację projektu Partnerstwo Wschodnie (2008). Głównym założeniem CPW UO jest zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej z sześcioma wschodnimi sąsiadami: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.

Rekrutacja 2016/2017

Dynamicznie rozwijająca się uczelnia, doskonała, międzynarodowa kadra ponad siedmiuset naukowców, nowoczesne zaplecze naukowo-badawcze i biblioteczne, zagraniczne staże, szeroka pomoc materialna, promocja na rynku pracy – wszystko po to, żeby doskonale przygotować Cię do zawodowego życia. Zapoznaj się z katalogiem studiów.

Państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa  organizuje w dniach 1-2 kwietnia 2017 roku państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2 i C1.
Rejestracja kandydatów: 1.02.2017 – 20.02.2017.
Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą.
Kliknij  aby zapoznać się z bardziej szczegółową informacją.

CPW na żywo


Youth & Fit Energy

Nasi studenci z krajów Partnerstwa Wschodniego mieli okazję uczestniczyć w trójstronnej wymianie młodzieży “Youth & Fit Energy” w ramach akcji  Programu Erasmus +. W ramach projektu młodzież pochodząca z miast partnerskich Opola: Poczdamu (Niemcy), i Ivano-Frankivska (Ukraina) wraz z polską młodzieżą spotkali się w Opolu (9-17.08.2016), w celu wspólnego promowania zdrowego stylu życia. Podczas 9 dni nasi studenci ze Wschodu mieli okazję wziąć udział w wielu aktywnościach integracyjnych i sportowych. Projekt był także okazją do poznania wzajemnych kultur oraz spędzenia pozaformalnego czasu w Opolu. Wszystkie aktywności zostały zrealizowane w duchu edukacji pozaformalnej. Projekt „Youth & Fit Energy” został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Opola.

Delegacja z Mołdawii

W kwietniu br. Uniwersytet Opolski gościł delegację Głównego Departamentu Szkolnictwa w Kiszyniowie. Delegacja pod przewodnictwem Natalii Strajesco została powitana przez prof. dr hab. Wiesławę Piątkowską-Stepaniak w Sali Senatu UO. Celem wizyty było m.in. rozpoczęcie prac nad wspólnymi projektami.

Wizyta konsula generalnego Ukrainy

Oleh Mandiuk, konsul generalny Ukrainy w Krakowie, zadeklarował między innymi chęć pomocy w sprawach konsularnych studentom ukraińskim uczącym się w Opolu. Była to jego pierwsza wizyta na Opolszczyźnie, wyjechał oczarowany miastem oraz urodą Collegium Maius UO i Wzgórza Uniwersyteckiego.

Centrum Partnerstwa Wschodniego na mapie Opola

CPW UO