Dla studentów i kandydatów


O nas

Centrum Partnerstwa Wschodniego UO powołano 25 października 2012 roku przez Senat Uniwersytetu Opolskiego, jako kontynuację projektu Partnerstwo Wschodnie (2008). Głównym założeniem CPW UO jest zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej z sześcioma wschodnimi sąsiadami: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.

Rekrutacja

Dynamicznie rozwijająca się uczelnia, doskonała, międzynarodowa kadra, nowoczesne zaplecze naukowo-badawcze i biblioteczne, zagraniczne staże, promocja na rynku pracy – wszystko po to, żeby doskonale przygotować Cię do zawodowego życia. Zapoznaj się z ofertą studiów na rok 2017/2018.                                

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Projekt wspierający kandydatów, którzy podejmują studia w języku polskim. Zawiera warsztaty języka polskiego, wykłady o polskiej kulturze oraz historii, zwiedzanie naszego miasta oraz regionu. Kurs ma na celu podniesienie kompetencji językowych młodzieży z zagranicy oraz  nabycie pewnego zasobu praktycznych informacji, przydatnych w codziennym życiu.

CPW na żywo


Język polski od podstaw z niemieckim

Trwa rekrutacja na kierunek “Język polski od podstaw z niemieckim”. Rejestracja do 28.02.2018

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej na UO

Artykuł studenta 3 roku kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społecznej – Bohdana Smirnova

Trwa zimowa rekrutacja na studia

Rejestracja kandydatów rozpoczyna się 11 grudnia 2017 roku, a kończy 9 lutego 2018 roku. Dokumenty można składać od 25 stycznia 2018 roku. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 9 lutego 2018 r. Niezłożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

VIII Giełda Pracy UO

10 maja 2017 roku w godzinach 10.00-14.00 odbędzie się VIII edycji Giełdy Pracy Uniwersytetu Opolskiego.

Chciani czy nie chciani?

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu oraz Centrum Partnerstwa Wschodniego zapraszają na spotkanie pt. “Chciani czy niechciani?”

Dlaczego my?
_______________________________________

Nika Popiashvili - student z Gruzji

Nika Popiashvili, Tbilisi, Gruzja – English in Public Communication

 Uwielbiam tutejszą atmosferę. Każdy, komu zależy na jakości studiów, będzie zadowolony Uniwersytetem Opolskim. Poza tym, Opole tętnie życiem studenckim.

 

Nataliia Sharamet - studentka z BiałorusiNatalia Sharamet, Minsk, Białoruś – Filologia Rosyjska

”Dla mnie Uniwersytet Opolski jest najlepszą uczelnią w Polsce. Wybrałam ten kierunek, ponieważ zawsze chciałam być nauczycielką języka rosyjskiego, a Uniwersytet Opolski wspiera mnie w osiąganiu postawionych celów.”

 

Tabriz Narimanli - student z AzerbajdzanuTabriz Narimanli, Gandja, Azerbejdżan – Intercultural Communication

“Przyjechałem z bardzo gościnnego kraju. Pod tym względem Opole jest bardzo podobne do miejscowości, z której pochodzę. Dla tego czuję się tutaj jak w domu.”

 

Zhekalo Solomia - studenka z Ukrainy

Zhekalo Mariia – Solomiia,  Kalusz, Ukraina – Prawo

” Moja rodzina zainspirowała mnie do studiowania prawa, a Uniwersytet Opolski pomaga mi w realizacji moich planów”

 

Anastasia Ogorodnic - studentka z Mołdawii

Anastasia Ogorodnic,  Kiszyniów, Mołdawia – English in Public Communication

“Opole – cudowne miasto: przyjaźni ludzie oraz wiele atrakcji w mieście. Uniwersytet Opolski proponuję szeroką ofertę kierunków dla dalszego rozwoju zawodowego.”

 

Artem Matushevskyi - UkrainaArtem Matushevskyi, Bohuslav, Ukraina – Ekonomia

”Wybrałem ekonomie na UO dla kontynuacji moich studiów, które zacząłem na Ukrainie. Zawsze interesowała mnie matematyka. Na Uniwersytecie Opolskim mogę udoskonalić swoje umiejętności, co pozwoli mi być konkurencyjnym na rynku pracy.”

 

” Uniwersytet Opolski  przyjął za strategiczne działanie jego umiędzynarodowienie. W jego konsekwencji szeroko otwiera się m.in. na studentów obcokrajowców. Dziś ponad 1000 studentów – cudzoziemców, szczególnie z krajów Partnerstwa Wschodniego, wybrało ten właśnie Uniwersytet za swoją Alma Mater.  Dbamy, by nie zawieść oczekiwań wszystkich tych, którzy pragną u nas studiować. By zapewnić dobre warunki bytowe, ale nade wszystko stwarzamy możliwości do pewnego pogłębiania wiedzy i realizowania pasji zarówno naukowych, jak i sportowych i społecznych. “

 Prorektor ds. zarządzania i rozwoju
prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak

Centrum Partnerstwa Wschodniego na mapie Opola

__________________________________________________________________________________________

CPW UO