Умови

Collegium Maius UO

ентр Східного Партнерства заключив наступні міжнародні договори з університетами:

  • Договір з Національним університетом мистецтва імені Михайла Бойчука (18 червня 2013 року) – щодо співпраці в науково-дослідницькій та дидактичній діяльності між університетами.
  • Договір з Національним авіаційним університетом (18 червня 2013 року)
  • Договір з Львівською академією фінансів (26 червня 2013 року) – у справі співпраці в проведенні науково-дослідницької і дидактичної діяльності в університетах.
  • Договір з Національним університетом «Львівська Політехніка» (25 червня 2015 року).
  • Договір з Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця.
  • Договір з Київським національним університетом харчових технологій (17 лютого 2016 року).