ВІЗА

Громадяни багатьох країн, що не входять в ЄС, які хочуть в’їхати до Польщі, повинні мати відповідну візу. Віза підтверджує згоду влади країни на в’їзд і перебування конкретної людини на її території. Кандидат, прийнятий на навчання в Опольський Університет, повинен отримати візу перед приїздом на навчання

 

Як отримати візу на навчання?

 З метою навчання у Польщі, іноземець повинен подати заяву на національну візу типу D. Національна віза, позначена символом “D” – дає право на в’їзд та безперервне перебування в Польщі або кілька візитів, що тривали строком більше 3 місяців.
Термін дії національної візи не може перевищувати 1 року. Термін перебування на підставі національної візи визначається відповідно до мети перебування зазначеного іноземця (якщо мета, надана іноземцем, вказує, що буде перебувати в Польщі менше, ніж рік, термін перебування якого дає право іноземця на підставі візи буде коротшим).

 

Джерело інформації: http://www.migrant.info.pl

 

Процедура отримання національної візи

Основний комплект документів, необхідний для отримання візи:

 • заповнену та підписану візову заяву (заяву про видачу національної візи доступна тут).

Примітка: деякі консульства вимагають реєстрації візової анкети через додаток e-Konsulat – більше інформації на цю тему доступно нижче.

 • проїзний документ; для того, щоб консул міг видати візу, проїзний документ повинен:
  • у разі національної візи – бути дійсний протягом принаймні 3 місяці до закінчення терміну дії запитуваної візи;
  • у разі Шенгенської візи – бути дійсний ще мінімум 3 місяців після запланованої дати виїзду з території держав-членів або, у випадку декількох відвідувань, після передбачуваної дати останнього виїзду з території ЄС (у виняткових, термінових випадках ця вимога може бути опущена);
  • містити принаймні дві вільні сторінки;
  • бути виданий протягом останніх десяти років.
 • 1 фото – вимоги до фото доступні тут ->
 • візовий збір (її висота коливається від 0 до 70 євро в залежності від типу візи і громадянства заявника; сплатити консульський збір перед подачею заяви про видачу візи; ця сума не повертається у випадку відмови у видачі візи);  \
 • доказ наявності потрібного, важливого медичного страхування на суму не менше 30 000 євро або у разі національної візи іншого медичного страхування, виданого відповідною організацією в Польщі (наприклад, доказ оплати добровільного медичного страхування в NFZ –що таке медичне страхування в NFZ?)

Примітка: у разі, якщо іноземець має медичне страхування, видане  у зв’язку з виконанням легальної роботи, вимогу наявності медичного страхування (як у випадку отримання національної візи, як і візи Шенген) можна вважати виконаною.

 • додаткові документи, що підтверджують:
  • мета в’їзду;
  • наявність коштів на в’їзд, перебування та виїзд з Шенгенської зони або Польщі – які мінімальні суми на повернення і проживання?->
  • у разі Шенгенської візи – наявність місця проживання;
  • у разі Шенгенської візи – готовність покинути територію Шенгенської зони після закінчення строку дії візи;
   інші обставини, зазначені в заяві.

Вид і кількість додаткових документів може відрізнятись залежно від консульської установи; у зв’язку з цим рекомендується безпосередньо зв’язатися з відповідним консульським відділом для отримання повної інформації про те, які документи, необхідні для подачі візової заяви.

У разі Шенгенської візи – можуть бути також взяті відбитки пальців заявника.

Батько або опікун подає підписану заяву на візу за особу ,яка ще не досягла 18 років.

Час очікування візи залежить від країни, в якій громадяни звертаються за такий документ. Наприклад, у випадку Росії і України на візу, чекати до 5 днів. В інших країнах час очікування може бути довшим.

Цілі видачі візи, зазначені на візовій наклейці

 „01” – мета туристична;

 „02” – відвідини родини або друзів;

 „03” – участь у спортивних заходах;

„04” – ведення господарської діяльності;

„05” – виконання роботи іноземцем в періоді, що не перевищує 6 місяців протягом наступних 12 місяців, на підставі заяви про намір доручити виконання роботи зареєстроване в повятовому управлінні праці;

 „06” – виконання роботи на підставі документів інших, ніж заява про намір доручити іноземцю виконання роботи, наприклад, дозвіл на роботу;

 „07” – ведення культурної діяльності або участь у конференціях, організованих у зв’язку з веденням такої діяльності;

 „08” – виконання робочих обов’язків через представників органу іноземної держави чи міжнародної організації;

 „09” – проходження навчання першого ступеня, навчання другого рівня або  магістратури або аспірантури третього ступеня; (денна форма навчання);

 „10” –  проходження професійного навчання;

 „11” – професійна освіта або підготовка в іншій формі, ніж денна (наприклад, Szkoła policealna для випускників середніх шкіл);

„12” – діяльність дидактична;

„13” –  проведення наукових досліджень або науково-дослідних робіт;

„14” – лікування в Польщі;

„15” – приєднання до громадянина держави-члена Європейського Союзу, держави-члена Європейської асоціації Вільної Торгівлі (EFTA) – сторони договору про Європейському Економічному просторі або Швейцарської Конфедерації, або спілкування з ним;

„16” –  участь у програмі культурного обміну чи освітньої, програми гуманітарної допомоги або в програмі роботи на літо, а у разі, коли програма врегульована міжнародним угодою, зі сторони Республіки Польщі, на візовій етикетці зазначається також назва програми;

„17” – прибуття на територію Республіки Польща, як член сім’ї репатріанта;

„18” – використовувати права, що випливають з володіння Карти Поляка;

„19” – репатріація в Польщу;

19a – прибуття на територію Республіки Польща, як член сім’ї осіб, які перебували у Польщі на підставі виду на проживання, отриманого на підставі Карти Поляка;

 „20” – використання тимчасового захисту;

 „21” – прибуття в Польщу з гуманітарних міркувань, враховуючи інтерес держави або міжнародних зобов’язань;

 „22” – реалізація дозволу на тимчасове перебування з метою возз’єднання сім’ї;

„23” – коли віза видається для інших цілей, ніж зазначено вище.

Система e-Konsulat

Система e-Konsulat є доступна тут -> 

Сайт e-Консульство – це  інформатичний інструмент , який має на меті підвищення ефективності роботи польських консульств. З його допомогою можна записуватися на візит в консульство в справі  візових питань.

Після входу на сайт іноземець, що бажає подати заяву на отримання національної візи або візи Шенген зазначає, у якому консульстві буде поданватись на візу.

Потім вказує, на яку візу він хоче подати заявку, завдяки чому перенаправляється на сторінку, на якій може зробити відповідну заяву на отримання візи. Заповнену заяву слід роздрукувати.

На сайті ви можете також вибрати зручну для себе дату і час на прийом до консульства для здачі необхідних документів. Час очікування на зустріч з консулом в різних країнах різний. На сайті ви також можете скасувати вже призначену зустріч.

Роздрукована заява складається разом з іншими документами в призначений час у вибраній консульській установі.

Примітка: у разі реєстрації заявки через e-Konsulat під час зустрічі консул вимагає комплект документів, необхідних для видачі візи (інформація на цю тему доступна вище). У зв’язку з цим, перед початком заповнення бланка ,підтверджуючого  термін, необхідно зв’язатися з консульським відділом, в якому буде складатись заява, щоб визначити, які додаткові документи потрібні в конкретному випадку.

Сайт доступний на польською, російською, українською, англійською, німецькою, французькою, іспанською, португальською та турецькою мовами.

Примітка: в деяких консульствах реєстрація візової анкети через e-Konsulat  є обов’язкова.

Відмова у видачі візи

Консул може відмовити іноземцю у видачі візи в наступних випадках:

 • якщо іноземець не має дійсного проїзного документа або інших документів, що дають право на перетин кордону Шенгенської зони;
 • якщо дані іноземця знаходяться в списку іноземців, перебування яких у Польщі небажано – що таке списку іноземців, перебування яких у Польщі небажано? ->
 • якщо дані іноземця знаходяться в Інформаційній Системі Шенген для цілей відмови у в’їзді –  що таке SIS? ->
 • якщо іноземець не в змозі представити мети та умов запланованого перебування;
 • якщо іноземець вважається особою, котра  є небезпечною для громадського порядку, внутрішньої безпеки, суспільного здоров’я або міжнародних відносин;
 • якщо є побоювання, що в’їзд і перебування іноземця може призвести до небезпечних для обороноздатності, безпеки, порядку держави або порушують інтереси Польщі;
 • якщо іноземець у розгляді про видачу візи свідчив неправду, приховав важливу інформацію, або також не обґрунтував мети та умов запланованого перебування;
 • якщо іноземець не має відповідного медичного страхування;
 • якщо іноземець (у разі заяви про видачу Шенгенської візи):
  • не має достатніх засобів до прожиття, а на час перебування і для повернення до країни походження або транзиту в іншу державу;
 • у поточному шестимісячному періоді знаходився вже протягом 3 місяців на території держав-членів;
 • якщо (у разі заяви про видачу національної візи):
  • іноземець не має достатніх засобів до існування на період перебування в Польщі і на повернення до держави походження або проживання або переїзд в іншу державу, ніж держава походження або проживання;
  • термін дії проїзного документа іноземця закінчується раніше, ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії запитуваної візи.

Кожній людині, якій відмовили у видачі візи (або оголошені недійсною/  спільне використання візи припиняється), в обов’язковому порядку передає форму відмови, що містить її обґрунтування. Від рішення, прийнятого консулос надається заява про перегляд справи через той же орган, тобто консула (проте немає можливості звернутися до вищої інстанції). Заява подається протягом 7 днів з дня вручення рішення про відмову у видачі (про скасування /анулювання) національної візи або  Шенген  в орган, який це рішення ухвалив.