“Poznaj Polskę z nami”

Projekt Centrum Partnerstwa Wschodniego UO “Językowa Szkoła Letnia” 


Wiedza obcych języków i studia za granicą stają się czymś codziennym dla coraz większego grona społeczeństwa globalnego. Młodzież nastawiona na wymianę międzykulturową, zmianę osobistej perspektywy na świat lub zwiększenie szansy na rynku pracy, – zaczyna naukę języka potrzebnego dla zdobycia wykształcenia, jeszcze za długo przed rozpoczęciem studiów. Natomiast uczelni przyjmujące studentów zagranicznych wspierają obcokrajowców, pomagając w adaptacji, zdobyciu wiedzy i niezbędnych umiejętności. Jednym z takich narzędzi są szkoły letnie przy uniwersytetach.

Szkoły letnie są swoistymi obozami, w których łączą się letnie wakacje z różnego rodzaju nauką oraz szkoleniami. Dobrym przykładem jest Językowa Szkoła Letnia przy Uniwersytecie Opolskim, organizowana przez Centrum Partnerstwa Wschodniego (który z kolei utrzymuje współpracę i pomaga w stosunkach między Uniwersytetem Opolskim a krajami Wschodnimi). Letnia szkoła, która pomogła ogromnej ilości studentów odbywa się we wrześniu, czyli przed rozpoczęciem studiów. Głównym jej celem jest pomoc przy nauce języka oraz adaptację uczniów do środowiska polskojęzycznego. Przez 21 dzień, czyli okres trwania Letniej Szkoły Językowej, uczestnicy mają 85 godzin nauki języka polskiego. A profesjonalnie wybrana ekipa kwalifikowanych specjalistów i dopasowany do każdej grupy studentów plan zajęć pozwalają uczestnikom zdobyć wiedzę na wszystkich poziomach zaawansowania języka.

Przez cały okres studenci mieszkają w akademikach studenckich na kampusie Uniwersytetu Opolskiego i mają codzienne wyżywienie.
Wygodne umowy do nauki i polskie środowisko sprzyjają szybszemu nauczeniu się języka, niż na zwykłych kursach językowych. Uczestnicy Letniej Szkoły Językowej trafiają w centrum życia studenckiego – kampus Uniwersytetu Opolskiego, gdzie spędzają praktycznie cały wrzesień. Jest to też niemal ważne, bo uczestnikami są zazwyczaj potencjalni studenci tej uczelni.

 

Autor artykułu: Bohdan Smirnov,
Uniwersytet Opolski
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 3 rok

Zdjęcia: Archiwum Centrum Partnerstwa Wschodniego
Uniwersytetu Opolskiego
cpw.uni.opole.pl

 

Także mimo teorii, Językowa Szkoła Letnia organizuje różnego rodzaju wycieczki w miejsca zabytkowe oraz rozrywkowe. Tak, studenci poznają historię, kulturę i nabywają pewności siebie. Na lekcjach też wykładają zajęcia z kultury i zwyczajów. A na dodatek są także zajęcia sportowe i warsztaty, które pełnią funkcję integracyjną. Co jest ważne dla ludzi, którzy przyjeżdżają na studia zagraniczne, nie mając żadnych znajomości i doświadczenia życia studenckiego.

Co sezon z nowymi uczestnikami pracuje zespół wolontariuszy, który składa się ze studentów uniwersytetu, którzy też przyjechali z bliskiego Wschodu. Wolontariuszy opiekują się i śledzą za codzienną kreacją czasu, a także pomagają wprowadzić uczestników w codzienność. Jedną z zalet takich wolontariuszy jest to, że tak samo przyjechali rok, dwa, pięć… temu do Polski, tak samo mieli trudności na początku, tak samo musieli się przystosowywać do wszystkiego, tak samo byli uczestnikami Językowej Szkoły Letniej. Są to ludzie mające dużo wspólnego z nowymi studentami, mające podobne problemy i poglądy, będące w stanie i pragnące pomóc.