27 kwietnia (czwartek) o godz. 17:00 Centrum Partnerstwa Wschodniego przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Opolu zorganizowały spotkanie pt. “Chciani czy niechciani?”
Uczestnikami spotkania były ukraińskie rodziny, które przyjechały do Opola w celu poprawy jakości swojego życia oraz rodzina polskich repatriantów, która wyjechała z kontrolowanego przez separatystów Ługańska.
Temat spotkania – życiowa sytuacja naszych Gości w zetknięciu z polskimi realiami i przyjęciem przez mieszkańców Opola.
Więcej informacji Chciani czy niechciani? lub RODM Opole