Dialog Wschodni

„Dialog wschodni” – nowoczesna promocja UO za granicą
________________________________________________________________

„Dialog Wschodni” to projekt w nowoczesny sposób promujący Uniwersytet Opolski w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz w byłych krajach radzieckich w ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna.

Jest to pierwszy projekt NAWA (Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej) skierowany do instytucji szkolnictwa wyższego; dotychczas w swojej ofercie NAWA miała tylko programy stypendialne, przeznaczone dla studentów i doktorantów – korzysta z nich kilkoro studentów UO.

Celem głównym programu, z którego CPW pozyskało pieniądze jest wsparcie naszej uczelni i jej jednostek naukowych poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na ich promocję za granicą. W ten sposób NAWA chce zaktywizować podmioty naukowe w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania ich oferty dydaktycznej i naukowej poza granicami Polski oraz przyczynić się do tworzenia efektywnych sposobów pozyskiwania zagranicznych kandydatów na studia oraz pracowników naukowo– dydaktycznych.

CPW jako jednostka UO realizuje obecnie trzeci już projekt ukierunkowany na wsparcie cudzoziemców przebywających w Polsce. Z kolei projekt NAWA umożliwi skuteczniejszą promocję Uniwersytetu Opolskiego za granicą.

W ramach tego projektu przewidziana jest m.in. kampania reklamowa w mediach społecznościowych, tworzenie filmów prezentujących w atrakcyjnej formie Polskę, region, uczelnię oraz warunki studiowania dla cudzoziemców, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, a także organizacja wyjazdów promocyjnych do Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii oraz Kazachstanu.

Projekty skierowane na integrację cudzoziemców w Polsce oraz promocję warunków studiowania i pobytu w Opolu są ważnym elementem internacjonalizacji uczelni, co daje efekty – świadczy o tym wysoka pozycja Uniwersytetu Opolskiego wśród polskich uczelni wyższych gdy chodzi o ich umiędzynarodowienie.

Na UO w roku akademickim 2018/2019 studiuje ponad 650 studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego, przeważnie z Ukrainy i Białorusi.