Harmonogram rekrutacji letniej 2019/2020

Studia stacjonarne, I stopień (licencjackie) i jednolite magisterskie

I tura rekrutacji

18.04 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

9.07 – ostatni dzień rejestracji kandydatów i ostatni dzień wpłacania opłaty administracyjnej.

11.07 – egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

11 i 12.07 – egzamin praktyczny dla kandydatów na edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych, muzykologię i termin oceny prac plastycznych na architekturę krajobrazu.

13.07 – ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia i rezerwowych

20.07. godz. 12.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów  (dotyczy też przesłanych pocztą!). przez kandydatów ubiegających się na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Kandydaci, ubiegające się o studia na zasadach innych niż obywateli polskich muszą dołączyć skany wymaganych dokumentów na swoim koncie IRK. Nie złożenie i nie załączenie dokumentów do systemu IRK w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

do 22.07 – ogłoszenie list przyjętych

II tura rekrutacji

16.07 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów na kierunki, na których są wolne miejsca.

Na kierunkach, na których pozostały wolne miejsca, rejestracja i przyjęcia będą odbywały się w sposób ciągły, aż do wypełnienia limitu przyjęć.

Od 16.07 do końca rekrutacji,  kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu opłaty, składa dokumenty w Centrum Partnerstwa Wschodniego i otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów.

18.09 – ostateczny termin oceny prac plastycznych na architekturę krajobrazu
19.09 – egzamin praktyczny z rysunku, a 20.09 – egzamin z malarstwa i rozmowa dla „staromaturzystów”,  kandydatów na edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych.
24.09 – egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców
Studia niestacjonarne I i II stopień, jednolite studia magisterskie (bez II stopnia English Philology i Germanistik).

18.04 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

24.07 – koniec pierwszego terminu rejestracji i wpłacania opłaty administracyjnej

25.07 – termin oceny prac plastycznych na architekturę krajobrazu

Do 25.07 – ogłoszenie wyników pierwszego terminu kwalifikacji.

Do 7.09, godz.13.00 – termin złożenia dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w I terminie.

25.07 – rozpoczęcie II terminu rejestracji kandydatów na kierunki, na których są wolne miejsca. Rejestracja i przyjęcia będą się odbywały w sposób ciągły, aż do wypełnienia limitu przyjęć.

18.09 – koniec rejestracji kandydatów na kierunki, które przewidują rozmowy kwalifikacyjne

19.09 do 21.09 – rozmowy kwalifikacyjne.

19.09 – ostateczny termin oceny prac plastycznych na architekturę krajobrazu (II termin)

Studia stacjonarne, II stopień (studia magisterskie)

I termin rekrutacji

18.04 do 17.07 – rejestracja kandydatów i wpłacanie opłaty administracyjnej

18.07 – egzamin praktyczny z rysunku, a 19.07 – rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac dla kandydatów na edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych.

 19.07 – rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na English Philology i Germanistik. Kandydaci na English Philology dostarczają do 17 lipca formularz zgłoszenia na seminarium.

Do 19.07 – ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia

Do 27.07. godz. 15.00 – termin złożenia dokumentów (dotyczy też przesłanych pocztą!). przez kandydatów ubiegających się na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Kandydaci, ubiegające się o studia na zasadach innych niż obywateli polskich muszą dołączyć skany wymaganych dokumentów na swoim koncie IRK. Nie złożenie i nie załączenie dokumentów do systemu IRK w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

29.07 – ogłoszenie list przyjętych

II termin rekrutacji

20.07– rozpoczęcie rejestracji kandydatów na kierunki, na których są wolne miejsca.

Na kierunkach, na których pozostały wolne miejsca, rejestracja i przyjęcia będą odbywały się w sposób ciągły, aż do wypełnienia limitu przyjęć. Od 20.07 do końca rekrutacji na kierunkach, które nie przewidują rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu opłaty, składa dokumenty  do Centrum Partnerstwa Wschodniego i otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów.

19.09 – egzamin praktyczny z rysunku,
20.09 – rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac dla kandydatów na edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych.

 

Studia niestacjonarne, II stopnia na English Philology i Germanistik

18.04 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

18.09 – koniec rejestracji i termin wpłaty opłaty administracyjnej

20.09 – rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na English Philology i Germanistik.  Kandydaci na English Philology dostarczają do 18.09 formularz zgłoszenia na seminarium.

Do 21.09 – ogłoszenie wyników.

Do 26.09, godz. 15.00 – termin złożenia dokumentów.

Kandydaci z krajów Partnerstwa Wschodniego składają dokumenty w biurze Centrum Partnerstwa Wschodniego pod adresem ul. Katowicka 87b, pok. 7, 45 – 061 Opole w godzinach 9.00 – 15.00.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:  tel. 77 452 74 96 lub cpw.@uni.opole.pl