Trwa rekrutacja na kierunek “Język polski od podstaw z niemieckim” 

Profil kształcenia

Studia są adresowane do studentów-obcokrajowców, którzy chcą nabyć płynnej znajomości języka polskiego (na poziomie C1) oraz dobrej znajomości języka niemieckiego (na poziomie B2).

Absolwent studiów ma możliwość pracy w firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach prowadzących działalność międzynarodową jako przedstawiciel handlowy, organizator spotkań biznesowych, negocjator umów handlowych, pracownik biur turystycznych (np. pilot wycieczek po Polsce, przewodnik, organizator imprez turystycznych itp.), a także pracownik instytucji zajmujących się dialogiem i współpracą kulturalną między narodami (np. animator i organizator imprez kulturalnych, pracownik fundacji na rzecz wymiany międzynarodowej itp.).

Studia językowe

Pozwolą  Ci  wybrać  wiele  ścieżek kariery zawodowej i umożliwią realizację  prywatnych planów. Dzięki współpracy ze środowiskami  kultury, sztuki, biznesu i edukacji są dostosowane  do  trendów  współczesnego rynku pracy.

W zależności od wybranej specjalizacji będziesz przygotowany do pracy zawodowej  w  przedsiębiorstwach działających w Polsce i na rynkach zagranicznych  lub  w  instytucjach kulturalnych promujących różne formy kontaktów między państwami.

Po otrzymaniu licencjatu możesz  kontynuować naukę na studiach magisterskich o nachyleniu humanistycznym.

POZNASZ:

  • kulturę i historię Polski i Niemiec;
  • polską mentalność i modele grzeczności.

WEŹMIESZ UDZIAŁ W:

  • ciekawych kursach językowych;
  • praktykach zawodowych.

NAUCZYSZ SIĘ:

  • języka polskiego na poziomie C1;
  • języka niemieckiego na poziomie B2