KIERUNKI I SPECJALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE 

STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA PODYPLOMOWE

Instytut Studiów Edukacyjnych

Instytut Nauk Pedagogicznych

Instytut Historii

Instytut Politologii

Instytut Psychologii

Wydział teologiczny

Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej

Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej

Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi

Katedra Finansów i Rachunkowości

Zakład Teorii Ekonomii Wydział Ekonomiczny

Wydział Ekonomiczny UO

Wydział Prawa i Administracji

Instytut Fizyki

Instytut Filologii Angielskiej

Instytut Filologii Germańskiej

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa