Komitet rodzicielski

Ratusz

Komitet rodzicielski to pomoc rodziców niesiona w ramach działalności Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego. W roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017 pomoc zadeklarowała Pani:

Larysa Kupriianova – pochodzi z Charkowa, z miasta położonego w północno-wschodniej części Ukrainy. Jej córka podjęła studia na Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Prawa i Administracji UO.