Konferencje

Jezykowa Szkola Letnia 2014
Otwarta Europa – dialog kultur ponad granicami był projektem badawczym, który został zainicjowanym w lutym 2013 r. przez grupę ekspertów w dziedzinach: kultury, socjologii, historii, teorii polityki i językoznawstwa, wchodzących w skład Centrum Partnerstwa Wschodniego UO.
Głównym założeniem projektu było stworzenie podłoża pod instytucjonalny, ponadnarodowy program badania dialogu międzykulturowego oraz wynikających z niego relacji między „kulturą pamięci”, a integracją i jednością Europy.
Wyniki badań, podjętych przez partnerów wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej, dostarczają informację o istniejących zagrożeniach, brakach, potrzebach tego obszaru, są źródłem dobrych praktyk dla krajów Partnerstwa Wschodniego. Celem głównym projektu badawczego była wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego.
Organizatorzy, w ramach konferencji naukowej, zaproponowali udział w 5 panelach tematycznych czego pokłosiem są poniższe wydania: