_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Centrum Partnerstwa Wschodniego powołano 25 października 2012 roku przez Senat Uniwersytetu Opolskiego, jako kontynuację projektu Partnerstwo Wschodnie (2008). Głównym założeniem CPW UO jest zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej z sześcioma wschodnimi sąsiadami: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.

Podstawowe działania CPW:

  •  promocja UO w krajach Partnerstwa Wschodniego
  •  nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami z Krajów Partnerstwa Wschodniego
  •  wsparcie w rekrutacji cudzoziemców na UO, o ich obowiązkach i przysługujących im prawach
  •  wsparcie studentów cudzoziemców w integracji w nowym społeczeństwie
  • realizacja projektów na rzecz integracji oraz adaptacji cudzoziemców, przebywających w Polsce
  • realizacja projektów na rzecz poszerzania wiedzy o Polsce ( Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Opolu)
  • współpraca z instytucjami kultury oraz placówkami dyplomatycznymi, zarówno w Polsce jak i w krajach Partnerstwa Wschodniego
  • działania na rzecz umiędzynarodowienia Uniwersytetu Opolskiego (aplikowanie o granty NAWA)
  • doraźna pomoc obcokrajowcom