Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów

Osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadające ważną Kartę Polaka, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, na pisemny wniosek zainteresowanego zgłaszane są do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzenia  składki na ubezpieczenie zdrowotne  za studentów i doktorantów za pośrednictwem Uniwersytetu Opolskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej http://dss.uni.opole.pl/

Inni mogą dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego (osoba zgodnie z podpisaną umową co miesiąc bezpośrednio opłaca składkę wynikającą z umowy).

Więcej informacji na stronie http://www.nfz-opole.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenie-dobrowolne/