Na Uniwersytecie Opolskim cudzoziemców, podejmujących studia w języku polskim i angielskim, obowiązują następujące opłaty: 

* Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są następujące przypadki: 

a) nie otwarcie kierunku studiów spowodowane małą liczbą kandydatów;
b) pomyłki kandydata związanej z wpłatą w zawyżonej wysokości
c) nieważnej rejestracji – braku zapisu na kierunek / specjalność lub wniesienie opłaty po terminie.

Zwrot opłat następuje na pisemny wniosek kandydata. Instrukcja postępowania i wzór wniosku znajduję się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów w zakładce Opłaty. Wniosek potwierdzony przez Pełnomocnika Rektora ds. Rekrutacji kierowany jest do Kwestury i zwrot zastaje dokonany na konto podane przez kandydata.

Opłaty dla cudzoziemców na Uniwersytecie Opolskim są regulowane Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Opolskiego  nr 69/2017.