Partnerstwo szkół z Uniwersytetem Opolskim wielką szansą dla licealistów
________________________________________________________________________

Umowy obejmują szeroko rozumiane współdziałanie, ze szczególnym uwzględnieniem objęcia opieką uczniów pochodzących z krajów Partnerstwa Wschodniego, w ramach działań prowadzonych przez Centrum Partnerstwa Wschodniego przy Uniwersytecie Opolskim. Młodym ludziom ma to ułatwić naukę oraz integrację ze środowiskiem szkolnym, miejskim, a w przyszłości uczelnianym. Warto dodać, że w szkołach kluczborskich uczy się około 150 uczniów zza wschodniej granicy.

Historyczny dzień

– To dla nas historyczny dzień – powiedział dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Mickiewicza w Kluczborku Mariusz Kaczmarski podczas uroczystości w auli szkoły 15 czerwca 2018 r. – Jesteśmy świadkami podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy naszą szkołą a Uniwersytetem Opolskim. Bardzo dziękujemy władzom uniwersytetu, a przede wszystkim pani prorektor ds. zarządzania i rozwoju prof. Wiesławie Piątkowskiej-Stepaniak za zaufanie, jakim nas obdarzono. Dziś otwieramy nowe karty w historii szkoły, bo choć nasza współpraca z uczelnią ma miejsce już od jakiegoś czasu, to jednak dziś przybiera nowy wymiar i będzie się rozwijać na wielu płaszczyznach. Wierzę, że po wakacjach wrócimy w te mury z podwójną radością spowodowaną ciekawością, jak też będzie wyglądać nowy rok szkolny we współpracy z wyższą uczelnią  – dodał dyrektor Kaczmarski.

Po wystąpieniu dyrektora uczestnikom uroczystości –  a byli wśród nich m.in. starosta kluczborski Piotr Pośpiech, dyrektor  Zespołu Szkół Licealno-Technicznych Piotr Sitnik (kierowana prze niego szkoła również podpisała umowę o współpracy z UO), nauczyciele oraz uczniowie – przedstawiono dwa filmy promocyjne: jeden poświęcony ZSO im. Mickiewicza, drugi – kierunkowi lekarskiemu na Uniwersytecie Opolskim.

Po ich emisji głos zabrała prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor UO ds. zarządzania i rozwoju. – Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać w chwili, kiedy wielu z was podejmuje ważne decyzje dotyczące przyszłości – powiedziała pani prorektor. – My, pedagodzy – tu, w szkole i na Uniwersytecie Opolskim – pomożemy wam w tym wyborze. Otwieramy przed państwem nasze podwoje i proponujemy naukę na najwyższym poziomie, czego świadectwo mogliście zobaczyć na filmie. Dodam, że trwają prace nad powołaniem w naszym Collegium Medicum Centrum Symulacji Medycznych, gdzie nasi studenci będą nabywać praktycznych umiejętności ćwicząc na fantomach, by przy pacjencie stanąć z pewną ręką. Medycyna to nasze najmłodsze dziecko, jednak Uniwersytet Opolski to dziewięć wydziałów i bardzo wiele atrakcyjnych kierunków, zapraszam więc do studiowania u nas.

Centrum Partnerstwa Wschodniego gotowe do pomocy

Prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, która sześć lat temu powołała do życia i zorganizowała na Uniwersytecie Opolskim Centrum Partnerstwa Wschodniego, nawiązała także do międzynarodowego aspektu umowy uczelni ze szkołami. – To porozumienie ze szkołami, które kształcą uczniów pochodzących z krajów Partnerstwa Wschodniego, jest dla nas bardzo ważne, otwiera zupełnie nowe pole do wszechstronnej, dalekosiężnej współpracy – zauważyła.  – Liczba studentów ze Wschodu na naszej uczelni wciąż rośnie i mam nadzieję, że w przyszłości do tej grupy dołączą także uczniowie z Kluczborka. Zapraszamy! Nasza uczelnia służy wszelką  pomocą, zapraszamy do korzystania z naszych możliwości i umiejętności.

– Dzisiejsze wydarzenie jest dla nas, jako Centrum Partnerstwa Wschodniego przy Uniwersytecie Opolskim, bardzo ważne – powiedział Daniil Kononenko z CPW. – To jeden z owoców naszej sześcioletniej pracy na uczelni i współpracy z wieloma partnerami. Dziś mamy na naszym uniwersytecie ponad sześciuset studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego, przede wszystkim z Ukrainy. Prowadzimy wiele projektów pozwalających na współpracę nie tylko ze studentami, ale z cudzoziemcami przebywającymi na terenie województwa opolskiego. Zapewniamy was, że w każdej chwili możecie zwrócić się do nas o pomoc i wsparcie w każdej sprawie – dodał.

Współpraca: honor i prestiż

Piotr Pośpiech, starosta kluczborski, podkreślił, że współpraca z Uniwersytetem Opolskim układa się doskonale i przybiera coraz więcej form. – Jakiś czas temu podpisaliśmy umowę o współpracy kierunku lekarskiego UO z naszym szpitalem, teraz uczelnia obejmuje patronat nad szkołami; dla nas to szansa, ale też honor i prestiż – stwierdził. – Jestem przekonany, że od września, kiedy współpraca ruszy w praktyce, uczniowie i nauczyciele będą się starali szanse, jakie ona daje, skrzętnie wykorzystać.

Dyrektor Kaczmarski cieszy się, że współpraca z Uniwersytetem Opolskim sprawi, iż uczniowie szkoły, którą kieruje, nabiorą większej pewności siebie i nie będą myśleć o indeksie wyższej uczelni jak o czymś nierealnym. – To, że oswoją się z uniwersytetem już teraz, sprawi, że kolejny etap kształcenia – właśnie na wyższej uczelni – stanie się naturalnym krokiem – mówi.

Podobnego zdania był Piotr Sitnik, dyrektor drugiej partnerskiej szkoły: Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. – Jesteśmy zainteresowani pełną ofertą Uniwersytetu Opolskiego, jako że mamy u siebie nie tylko liceum ogólnokształcące, ale i technikum – powiedział. – Zależy nam na aktywnej współpracy, chcemy jak najlepiej wykorzystać możliwości, jakie daje umowa: a więc wyjazdy na uczelnię, doskonale wyposażone pracownie, kontakt z wykładowcami, ich doświadczenie, wiedzę.

Starannie przygotowaną uroczystość podpisania umów o współpracy swoimi występami artystycznymi na doskonałym poziomie uświetnili uczniowie ZSO im. Mickiewicza.

Czego dotyczą umowy

Prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor Uniwersytetu Opolskiego ds. zarządzania i rozwoju podpisała porozumienie o współpracy z dwiema szkołami średnimi w Kluczborku:  Zespołem Szkół Ogólnokształcących (ul. Mickiewicza 10,), reprezentowanym przez dyrektora Mariusza Kaczmarskiego oraz z Zespołem Szkół Licealno-Technicznych (ul. Sienkiewicza 20), reprezentowanym przez dyrektora Piotra Sitnika.

Porozumienie ma na celu m.in. integrowanie szkolnych i pozaszkolnych działań dydaktycznych uwzględniających pasje i zainteresowania uczniów. Realizacja tego nadrzędnego celu umożliwi wychowankom rozbudzenie, ukierunkowanie i poszerzenie zainteresowań, co pozwoli im na podjęcie świadomej decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji oraz osiąganie sukcesów w konkursach i olimpiadach.

Porozumienie mówi także o objęciu szczególną opieką uczniów pochodzących z krajów Partnerstwa Wschodniego, w ramach działań prowadzonych przez Centrum Partnerstwa Wschodniego przy Uniwersytecie Opolskim, co ułatwi im naukę oraz integrację ze środowiskiem szkolnym, miejskim, a w przyszłości uczelnianym.

Celem porozumienia jest również budowanie wizerunku Uniwersytetu Opolskiego jako instytucji wspierającej swoim prestiżem naukowym i bazą uniwersytecką placówkę szkolną niższego szczebla edukacyjnego w środowisku.

Na zdjęciu: dyr. Piotr Sitnik, prorektor UO prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, dyr. Mariusz Kaczmarski.

Źródło: http://www.uni.opole.pl/page/2362/partnerstwo-szkol-z-uniwersytetem-opolskim-wielka-szansa-dla-licealistow