Podanie o dom studenta

kampus-slider-002-maly-1100px

W celu otrzymania miejsca w Domu Studenta dla pierwszorocznych studentów należy wypełnić wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta dla cudzoziemców i dostarczyć do Centrum Partnerstwa Wschodniego UniwersytetuOpolskiego lub przesłać skan wypełnionego podania na adres: centrum.partnerstwo.wschodnie@uni.opole.pl

W celu otrzymania miejsca w Domu Studenta dla rodziny studentów – cudzoziemców należy wypełnić rezerwację miejsca w Domu Studenta dla rodziny cudzoziemców i dostarczyć do Centrum Partnerstwa Wschodniego lub przesłać skan wypełnionego podania na adres: centrum.partnerstwo.wschodnie@uni.opole.pl