KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO B1

 

Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do zdania państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1. Przygotowanie to obejmuje uporządkowanie wiedzy słuchaczy oraz uzupełnienie ich braków, ćwiczenia rozwijające wszystkie sprawności (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, poprawność gramatyczna), rozwiązywanie przykładowych testów oraz zdanie egzaminu próbnego.

 

Zajęcia będą się odbywać w soboty*:
25 maja – godz. 10 00 – 14 00    
1 czerwca – godz. 10 00 – 14 00      
8 czerwca –  godz. 10 00– 13 15 

 
Cena kursu: 440 PLN.
W celu zapisania się na kurs prosimy o przesłanie potwierdzenia opłaty oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:  cpw@uni.opole.pl  najpóźniej do  15 maja, godz. 15.00.   

Numer konta do wpłat:
Uniwersytet Opolski   
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a
NIP: PL 754-000-71-79
09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
Santander Bank Polska
 
Tytuł przelewu: kurs B1, CPW, Imię i Nazwisko (osoby rejestrującej się na kurs).
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu – tel. 77 452 74 96,  cpw@uni.opole.pl

*Ilość godzin jest obliczona dla grupy 8 osób. W przypadku utworzenia większej grupy ilość godzin zostanie zwiększona.  
** Grupa będzie liczyć min.8 osób. W przypadku utworzenia mniejszej grupy kurs nie zostanie uruchomiony. Wpłacone środki zostaną zwrócone w terminie do 21 dni od 15 maja.  
*** Podejście do kursu przygotowującego nie gwarantuje zdania egzaminu.