Celem projektu jest pogłębienia i ułatwienia procesu integracji pomiędzy obywatelami państw trzecich i społeczeństwem przyjmującym oraz budowanie płaszczyzny dla dialogu międzykulturowego.

O projekcie

Głównym celem projektu jest rozwój struktur integracyjnych i integracja cudzoziemców w regionie opolskim. Integracja to złożony i dynamiczny proces dwustronny, angażujący zarówno cudzoziemców jak i społeczeństwo przyjmujące, którego celem jest pełne i równe członkostwo cudzoziemców w społeczeństwie państwa przyjmującego. Celem integracji jest doprowadzenie do możliwości samodzielnego funkcjonowania cudzoziemca w Polsce, w tym na rynku pracy oraz uniezależnienie się imigranta od świadczeń i pomocy społecznej.

Czas realizacji

Realizacja projektu od 1.04.2018 do 31.03.2020.

Kto może wziąć udział

Informacja o projekcie pojawi się wkrótce.

Punkty Informacyjno-Doradczy UO

Punkty Informacyjno-Doradczy OUW