Aby zostać uczestnikiem Letniej Szkoły 2019:

  1. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy Letnia Szkoła 2019
  2. Dokonaj opłaty w wysokości 1700 zł. 

Dane do przelewu:

Uniwersytet Opolski, Plac Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska, NIP: PL 754-000-71-79 

Bank: Santander Bank Polska S.A.

SWIFT: WBK PP LPP

Konto PLN: PL 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043

WAŻNE! W tytule prosimy wpisać: CPW Językowa Szkoła Letnia 2019, Imię i nazwisko uczestnika (osoby, która będzie uczestniczyła w Letniej Szkole).

  1. Prześlij nam skan wypełnionego formularza wraz z potwierdzeniem opląty na adres mailowy   letniaszkola@uni.opole.pl
  2. Przejdź   test, stwierdzający twój poziom języka polskiego online.

Pamiętaj, iż zostaniesz uczestnikiem projektu, wyłącznie po spełnieniu powyższych punktów.

W razie pytań, prosimy kontaktować się z zespołem projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 15.