Rejestracja w IRK

Projekt „Opolskie”

Zarejestruj się i zostań studentem Uniwersytetu Opolskiego. To prosta droga po pewny indeks.

Rekrutacja na studia przebiega w kilku etapach:

  1. Zapoznaj się z instrukcją elektronicznej rejestracji kandydatów IRK w języku rosyjskim i zaloguj się,
  2. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty i wyślij na adres Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego,
  3. Poczekaj na odpowiedź ze strony Uniwersytetu Opolskiego. Sprawdź system IRK i pocztę e-mail,
  4. Po przyjęciu na studia i przybyciu do Opola dostarcz oryginalne dokumenty do Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego,
  5. Oryginalne dokumenty należy złożyć w terminie do 30 września 2016 roku.

Dokładne wskazówki, krok po kroku, znajdziesz na stronie internetowej: www.uni.opole.pl i rekrutacja.uni.opole.pl