Rekrutacja krok po kroku dla cudzoziemców, studiujących na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

Rekrutacja krok po kroku dla cudzoziemców, studiujących na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (na zasadach odpłatności)

  1. Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.Rejestracje należy dokonać w języku polskim, lecz dane osobowe prosimy wpisać zgodnie z paszportem zagranicznym!
  2. Skompletuj dokumenty (wykaz dokumentów);
  3. Załącz kopię wszystkich dokumentów w terminie ujętym w harmonogramie;
  4. Czekaj na odpowiedz (Sprawdzaj konto w systemie IRK oraz pocztę mailową);
  5. Odbierz decyzję o przyjęciu na studia, które do Ciebie wyślemy drogą mailową oraz pocztą;
  6. Po przyjeździe do Opola dostarcz oryginały wszystkich dokumentów do Centrum Partnerstwa Wschodniego ( Uniwersytet Opolski, budynek Collegium Civitas, pok. 326, Katowicka 89, 45-061 Opole)

 

UWAGA! Termin złożenia oryginałów dokumentów upływa 26 września 2018 roku. Nie spełnienie tego warunku spowoduje skreślenie z listy kandydatów.

Jeżeli masz pytania, kontaktuj się z nami. 

Życzymy powodzenia!