Odbywa się rekrutacja na następne kierunki:

– Architektura krajobrazu, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne

– Biotechnologia stosowana, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne

– Biotechnologia żywności i leków, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne

– Chemia, sp. Nowoczesne materiały polimerowe, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne

– Filologia, sp. Polish Studies (studia w języku angielskim), I stopień, stacjonarne

– Filozofia, sp. Etyka, I stopień, stacjonarne

– Fizyka medyczna, II stopień, 1,5-roczne, stacjonarne

– Język polski od podstaw z językiem niemieckim, I stopień, stacjonarne

– Informatyka, I stopień inżynierskie, stacjonarne – Informatyka, I stopień licencjackie, stacjonarne – Informatyka, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne – Inżynieria środowiska, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne – Matematyka, II stopień 2-letnie, stacjonarne – Ochrona środowiska, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne – Odnawialne źródła energii, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne

Wszystkie informacje rekrutacyjne dotyczące zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia, wpisanie na listę rezerwową i decyzje o przyjęciu, będą umieszczane wyłącznie na koncie indywidualnym kandydata.

Rejestracja kandydatów rozpoczyna się 11 grudnia 2017 roku, a kończy 9 lutego 2018 roku. Dokumenty można składać od 25 stycznia 2018 roku. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 9 lutego 2018 r. Niezłożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

Więcej informacji na głównej stronie Uniwersytetu Opolskiego.