Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego podpisało następujące umowy międzynarodowe między uniwersytetami:

  • Umowa z Państwowym Instytutem Sztuki im. Michajła Bojczuka z dnia 18 czerwca 2013 roku – przedmiotem umowy jest współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna pomiędzy uczelniami.
  • Umowa z Narodowym Uniwersytetem Lotniczym z dnia 18 czerwca 2013 roku.
  • Umowa z Lwowską Akademią Finansową z dnia 26 czerwca 2013 roku – przedmiotem umowy jest współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna w dziedzinach, będących przedmiotem zainteresować obu stron.
  • Umowa z Narodowym Uniwersytetem Politechniki Lwowskiej z dnia 25 czerwca 2015 roku.
  • Umowa z Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym im. Simena Kuznetsa.
  • Umowa z Narodowym Uniwersytetem Technologii Spożywczych w Kijowie z dnia 17 lutego 2016 roku.

W celu zapoznania się z treścią powyższych umów prosimy skontaktować się z pracownikami CPW.