Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. inż. Piotr P. Wieczorek