Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Piotr Stec, prof. UO