Prorektor ds. zarządzania i rozwoju prof. dr hab. Wiesława Piątkowska – Stepaniak