Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. dr hab. Stanisława Sokołowska