Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Janusz Henryk Dorobisz, prof. UO