Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego prof. dr hab. Stanisław Koziarski