Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO