Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO