Zaproszenia i wizy

Projekt „Opolskie”

Zapoznaj się z niezbędną dokumentacją do uzyskania zaproszenia i wizy:

Podanie o wystawienie zaproszenia koniecznego do uzyskania wizy – w celu otrzymania zaproszenia koniecznego do uzyskania wizy, należy przesłać wypełniony na komputerze plik na adres: centrum.partnerstwo.wschodnie@uni.opole.pl

Zaposzenie dla rodziny studenta – w celu otrzymania zaproszenia dla rodziny, należy przesłać wypełniony na komputerze plik na adres: centrum.partnerstwo.wschodnie@uni.opole.pl

Zaproszenia na kontynuację studiów – w celu otrzymania zaproszenia na kontynuacje studiów, należy przesłać wypełniony na komputerze plik na adres: centrum.partnerstwo.wschodnie@uni.opole.pl